ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ผุ้สนใจศึกษาต่อ-คณะครุศาสตร์ฯ

ประกาศเกนฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

Thu, 26/04/2018 - 08:49

ประกาศเกนฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

เรื่องทั่วไปคำสั่ง/ประกาศนักศึกษา

คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศ กำหนดการและขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)

Mon, 25/04/2016 - 13:32

คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศ กำหนดการและขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)

ดังเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon รับสมัครนักศึกษา-เพิ่มเติม-ปีการศึกษา-2559.pdf430.47 KB คำสั่ง/ประกาศ

คณะครุศาสตร์ ฯ ประกาศรายชื่อนักศึกษาบัญชีสำรองที่ได้รับสิทธิ์รายงานตัวทดแทนนักศึกษาที่สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Tue, 02/02/2016 - 10:36

คณะครุศาสตร์ ฯ ประกาศรายชื่อนักศึกษาบัญชีสำรองที่ได้รับสิทธิ์รายงานตัวทดแทนนักศึกษาที่สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ดังเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายชื่อนักศึกษาขึ้นบัญชีสำรอง (ประเภทโควต้า) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙192.72 KB คำสั่ง/ประกาศนักศึกษา

คณะครุศาสตร์ ฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Wed, 20/01/2016 - 15:28

คณะครุศาสตร์ ฯ ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ในงานสัปดาห์วิชาการ "ศรีวิชัยแฟร์ ประจำปี 2559"

Wed, 20/01/2016 - 11:12

คณะครุศาสตร์ ฯ ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ในงานสัปดาห์วิชาการ "ศรีวิชัยแฟร์ ประจำปี 2559" ระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2559

ดังเอกสารเเนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายละเอียดการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 25591.07 MB ข่าวกิจกรรมนักศึกษาข่าวสารศิษย์เก่า

คณะครุศาสตร์ ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Fri, 15/01/2016 - 15:35

คณะครุศาสตร์ ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ดังเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์.pdf1.25 MB นักศึกษา

คณะครุศาสตร์ ฯ ประกาศรับสมัครนักศึกษาโควต้า ประเภทความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559

Fri, 04/12/2015 - 11:11

คณะครุศาสตร์ ฯ ประกาศรับสมัครนักศึกษาโควต้า  ประเภทผู้มีความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559   

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารที่แนบมา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 1.ประกาศ.pdf1.61 MB 2.เอกสารแนบท้ายประกาศ-จำนวนที่รับ.pdf72.58 KB 3.ใบสมัครโควตา-pdf.pdf117.57 KB นักศึกษา

คณะครุศาสตร์ ฯ ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

Thu, 05/11/2015 - 09:52

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายจัดสรรโควตาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่คณะ ฯ กำหนด (เอกสารแนบท้ายประกาศ) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี นักเรียน/นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน - 11 มกราคม 2559 เพื่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จะได้ดำเนินการแจ้งผลให้ทราบต่อไป

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รับสมัครนักศึกษาโควตา-ปีการศึกษา-2559.pdf349.22 KB คำสั่ง/ประกาศนักศึกษา

คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

Tue, 07/07/2015 - 15:23

                   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

                   ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดำเนินการกรอกข้อมูลประวัติ และพิมพ์ใบลงทะเบียน  โดยสามารถดูรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัวได้ที่  http://newstudent.rmutsv.ac.th/ และนำเอกสารดังกล่าวมาในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนในวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ห้อง ๑๖๒๐๕ อาคารปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (๑๖) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ให้ผู้รายงานตัวแต่งกายชุดนักศึกษาของสถานศึกษาเดิม)

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1.47 MB นักศึกษา

คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

Mon, 06/07/2015 - 14:18

        คณะครุศาสตร์ฯ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)  สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

                      ตามที่   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียนและทดสอบสมรรถภาพร่างกายกลางแจ้ง

         สำหรับนักศึกษาโควตาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมาแล้วนั้น

                    ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม   ประจำปีการศึกษา 2558  

       (ดังเอกสารแนบ)

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม1.19 MB นักศึกษา

คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

Fri, 03/07/2015 - 14:58

     ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาโควตาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

     ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม1.92 MB เรื่องทั่วไปนักศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)

Mon, 22/06/2015 - 14:23

                   ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ แล้วนั้น   

       ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  

       ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดำเนินการกรอกข้อมูลประวัติ และพิมพ์ใบลงทะเบียนโดยสามารถดูรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัวได้ที่ http://newstudent.rmutsv.ac.th/   (ดังเอกสารแนบ)

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)2.14 MB นักศึกษา

คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศกำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พบปะผู้ปกครอง และ โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2558

Fri, 19/06/2015 - 15:33

คณะครุศาสตร์ ประกาศกำหนดการ  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  พบปะผู้ปกครอง และโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียดกำหนดการโครงการ ตามเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และพบปะผู้ปกครอง ประจำปี 255866.6 KB กำหนดการโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปี 255859.67 KB นักศึกษา

คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

Mon, 15/06/2015 - 10:52

      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เปิดรับนักศึกษาโควตาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 แก่สถานศึกษานั้น 

บัดนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ดำเนินการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติดป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์มาสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น

ณ สาขาวิชาที่สมัครคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ถนนราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)3.35 MB นักศึกษา

คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)

Thu, 04/06/2015 - 15:11

              ด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ผ่านการอนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) ๔ ปี จากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

       ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงขออนุญาตขยายเวลาเปิดรับสมัครโควตาให้กับนักเรียน/นักศึกษาสถานศึกษาต่างๆ ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติต่างๆ กำหนดเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

       สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (ภาคปกติ)       รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize กำหนดการและขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาโควตาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)2.33 MB ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ภาคปกติ499.24 KB แผนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (ภาคปกติ)1.73 MB เรื่องทั่วไปนักศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีรับสมัครนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2558

Thu, 30/10/2014 - 10:54

คณะครุศาสตร์ฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี (เรียน 4 ปี + ฝึกสอน 1 ปี)

- สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  จำนวนรับ 30 คน

- สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์                        จำนวนรับ 15 คน

- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ                               จำนวนรับ 15 คน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี

- สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ภาคปกติ)        จำนวนรับ 30 คน

- สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ภาคสมทบ)        จำนวนรับ 15 คน

คุณสมบัติโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑.  คุณสมบัตินักเรียน/นักศึกษาโควตาเรียนดี

          ๑.๑ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ๔-๕ ภาคการศึกษา สำหรับนักเรียน/นักศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ และ ปวช. ไม่ต่ำกว่า .๗๕

         ๑.๒ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  เรียบร้อย  และขยันหมั่นเพียร

๒.  คุณสมบัตินักเรียน/นักศึกษาโควตากิจกรรมดี 

         ๒.๑  จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ๔-๕ ภาคการศึกษา สำหรับนักเรียน/นักศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ไม่ต่ำกว่า ๒.๓๐ และ ปวช. ไม่ต่ำกว่า .๕๐

          ๒.๒ มีความสามารถด้านกิจกรรมในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

          ๒.๓ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  เรียบร้อย  และขยันหมั่นเพียร

๓.  คุณสมบัตินักเรียน/นักศึกษาโควตาภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์ 

          ๓.๑ การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับกรรมการสอบ

          ๓.๒ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  เรียบร้อย  และขยันหมั่นเพียร

 

หลักฐานที่ใช้สมัคร

          ๑. ใบสมัครนักศึกษาโควตาที่กรอกรายละเอียดสมบูรณ์

          ๒. ใบแสดงผลการศึกษา ๔-๕ ภาคการศึกษา สำหรับนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และ ปวช.

 

หมายเหตุ

          - ในวันสอบสัมภาษณ์ให้นักเรียน/นักศึกษา นำใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษามาแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ณ สาขาวิชาที่สมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม และใบสมัคร ตามเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รับสมัครนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2558166.22 KB กำหนดการและขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาโควตา137.29 KB ใบสมัครนักศึกษาโควตา195.07 KB เรื่องทั่วไป

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์ ครั้งที่ 3 "กล้วยไม้เกมส์"

Thu, 07/11/2013 - 12:24

การแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์ ครั้งที่ 3 "กล้วยไม้เกมส์" 

เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2556  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โดยมี 5 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน คือ

1. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

3. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

4. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา "กล้วยไม้เกมส์" วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา "กล้วยไม้เกมส์" วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา "กล้วยไม้เกมส์" วันที่ 3 พฤศจิกายน 2556

เรื่องทั่วไป