ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

โครงการแต่งแต้มสีสันลงบนประติมากรรมรูปปั้นหนูแมว

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 คุณจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ประธานกรรมการ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผอ.สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม พลังงานจังหวัด สงขลา ผอ.หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ร่วมเปิดโครงการแต่งแต้มสีสันลงบนประติมากรรมรูปปั้นหนูแมว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ได้ตั้งชื่อแมวว่า "เต้าคั่ว" และหนูว่า "ลูกโหนด" ณ บริเวณหาดชลาทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชศรีวิชัยสงขลา