โลโก้มทร.ศรีวิชัย

มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปี 2566

มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปี 2566

มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ชาตรี หอมเขียว

ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็น บุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปีพุทธศักราช​๒๕๖๖

ติดต่อสอบถาม
Skip to content