โลโก้มทร.ศรีวิชัย

นศ.สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา คว้ารางวัลการออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก

            “คนเก่ง มทร.ศรีวิชัย” นางสาวจัฟฟา ลาเต๊ะ ได้รับรางวัลชมเชย    นางสาวสิรินยา สุจริต นางสาว ประภากร มณีพิสุทธิพันธ์ และนายประพนธ์ ชนะพล” ผู้เข้ารอบ 40 ทีมสุดท้าย ในโครงการสร้างการรับรู้การส่งเสริมการออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในงาน OTOP Midyear 2023 ดำเนินงานโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาการออกแบบ อาจารย์ ณัฐชนา นวลยัง และ ดร.นวัทตกร อุมาศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

            ผลงานได้รับแรงบันดาลใจมาจากลวดลายของซุ้มประตูวันฮารีรายอ ( Pintu Gerbang Satu Bangsa melayu)   และลวดลาย พรรณพฤกษา ลายปักษาสวรรค์ ซึ่งเป็นลวดลายจากบล้อคพิมพ์บาติกโบราณเป็นการ  โดยใช้ผ้าจากอุทยานผ้าปาเต๊ะชุมชนบาโงเปาะเล็ง (ปาเต๊ะไทยแลนด์) และ ผู้ประกอบการ Saloma Patek อำเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส และในกระแสที่โลกกำลังเผชิญกับสภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เกิดขยะทางด้านสิ่งทอจำนวนมาก  ผู้ออกแบบจึง นำแนวคิดเพื่อความยั้งยืน (Sustainable) มาใช้ เนื่องจากในการตัดเย็บแต่ละครั้งจะมีเศษผ้าค้างจักรจำนวนมาก จึงนำเศษผ้าที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด  สามารถพัฒนาภูมิปัญญาไทย ช่วยป้องกันขยะพลาสติกไม่ให้ย่อยสลายไปเป็นไมโครพลาสติกและไม่สร้างขยะสิ่งทอเพิ่ม  ทั้งนี้ผู้ออกแบบขอขอบพระคุณ กรมการพัฒนาชุมชน / กระทรวงมหาดไทย /สาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย /กลุ่มผู้ประกอบการ Saloma Patek กลุ่ม อุทยานผ้าปาเต๊ะชุมชนบาโงเปาะเล็ง (ปาเต๊ะไทยแลนด์) ห้องเสื้อ สุนิษา ที่ปรึกษาด้านการตัดเย็บ และตลอดถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกด้านมา ณ โอกาสนี้

ติดต่อสอบถาม
Skip to content