โลโก้มทร.ศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED FELLOW)

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED FELLOW)

ขอแสดงความยินดีกับ สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับการได้รับคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ภายใต้ชื่อ “RUTS IMTT” จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเป็นแห่งแรกใน 9 ราชมงคล สำหรับการขับเคลื่อนเป็นหน่วย TED Fellow ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบ่มเพาะและพัฒนา Startup รุ่นใหม่ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ติดต่อสอบถาม
Skip to content