โลโก้มทร.ศรีวิชัย

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566

ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรกของประเทศ โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566

นายศุภกร สุขโข คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

และตัวแทนนักศึกษามทร.ศรีวิชัย ที่มีคะแนนสูงสุด 500 ลำดับแรกของประเทศ โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566

ติดต่อสอบถาม
Skip to content