ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปี 2565

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปี 2564

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปี 2563