ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

Hot News

มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคโควิด ๑๙
โครงการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการประกวด
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ​การจัดทำหน้ากากอนามัย สำหรับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
NBT SOUTH ช่อง11 ถ่ายทำการทำหน้ากากด้วยเทคโนโลยีสะท้อนน้ำ
มทร.ศรีวิชัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
รับมอบเจลทำความสะอาดมือ
พิธีเปิดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ระดับชาติ
นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกกล่าวชื่นชมและยกย่องนักศึกษา
ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
กิจกรรมเซเลปเข้าครัว ในงาน Open House 2020