ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

 
ศูนย์การเรียนรุ้แบบออนไลน์
Premium Course - RUTS MOOC
 

 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรและสังคมในระดับภูมิภาคและประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้วิสัยทัศน์  "มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม" ที่มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เพื่อเป็นกำลังแรงงานที่มีมาตรฐานก่อให้เกิดรายได้สูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล ซึ่งมีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และภารกิจใหม่


 

 

 

 

 รอบรั้วราชมงคลศรีวิชัย

https://www.fapjunk.com sugar daddy bonus veren siteler slot siteleri deneme bonusu veren siteler casino siteleri deneme bonusu agario agario yohoho paper.io

 

 ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง