ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

สำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ได้กำหนดจัดโศรงการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓...

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2532 นายจารุวัฒน์​ เกลี้ยงเกลา​ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นาง​กัญ​จ​นา​ เกลี้ยง​เกลา​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​สงขลา​...
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. สถานีโทรทัศน์วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and...

     เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี รับมอบเจลทำความสะอาดมือ ที่จัดทำโดยคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์...
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ประธานกล่าวเปิดงาน การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 12...
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์...
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเซเลปเข้าครัว ในงาน Open House 2020...
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ศ.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ประธานในพิธีร​ เปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2563 Open House 2020 The Exhibition “...
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ศ.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการ OPEN HOUSE 2020 เปิดบ้านศิลปศาสตร์  ...
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ศ.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ประธานในพิธีเปิดงาน Open House คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ อาคารศรีวิศววิทยา...
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Open House...
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ประธานกล่าวต้อนรับ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์...
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม2562 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Innovation Club by GSB Startup...
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา Mr.Fachry Sulaiman พร้อมด้วย Mr.Rendy Hadiputra Hadi...
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี...
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย เดินทางเข้าพบ ดร.นิพนธ์...
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์สุภาพรไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมลงนาม MOU...
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มอบหมายให้ นางวศินี จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางดาวดล...
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยอ.สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์...
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้น ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย จัดนิทรรศการแสดงผลงาน...
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 
ผู้บริหารจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้เข้าแสดงความยินดี กับ
ศาสตราจารย์...
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย รับมอบน้ำหมักชีวภาพ โดยผศ.บุษบรรณ์ เหลี่ยวรุ่งเรือง...
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์...
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา...