ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3...

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.กฤษณพงศ์ สังขะวาสี รองอธิการบดี ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...


.
งาน"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564...

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย...

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564...

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งมอบนวัตกรรมเครื่องแยกขุยและเส้นใยมะพร้าวกึ่งอัตโนมัติ...

 

       ตามที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 5/2564...

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ศ.ดร สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมหารือ “แนวทางการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการ...