ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

มทร.ศรีวิชัย ลงนามความร่วมมือเครือข่ายราชมงคล เรียนข้ามมหาวิทยาลัย – สานต่อธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส...

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565  สำนักงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัด“...

สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากลูกปัดมโนราห์ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...