ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

คณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย เสิร์ฟเมนูเด็ดประจำจังหวัดตรัง หมูย่างเมืองตรัง เจ้าเก่าป่ายาง นาโยง ...

มทร.ศรีวิชัย เปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำเสนองานวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เปิดตัว...

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดี คณะบริหารธุรกิจ นำคณะผู้บริหาร และวิทยากร...

ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ...

กิจกรรม​ kick​ off​ การใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม​เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่​ : ชุมชนเข้มแข็งด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม​ โดย​ วช.​...

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการวิจัยระบบเตือนภัยมลพิษทางอากาศสำหรับเทศบาลนครสงขลาเมืองอัจฉริยะ เพื่อขจัดปัญหาหมอกควันในพื้นที่จ.สงขลา
...

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 คุณจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ประธานกรรมการ...

 

         ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

สำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ได้กำหนดจัดโศรงการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓...

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2532 นายจารุวัฒน์​ เกลี้ยงเกลา​ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นาง​กัญ​จ​นา​ เกลี้ยง​เกลา​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​สงขลา​...
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. สถานีโทรทัศน์วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and...

     เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี รับมอบเจลทำความสะอาดมือ ที่จัดทำโดยคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์...
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ประธานกล่าวเปิดงาน การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 12...
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์...
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเซเลปเข้าครัว ในงาน Open House 2020...
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ศ.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ประธานในพิธีร​ เปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2563 Open House 2020 The Exhibition “...
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ศ.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการ OPEN HOUSE 2020 เปิดบ้านศิลปศาสตร์  ...
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ศ.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ประธานในพิธีเปิดงาน Open House คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ อาคารศรีวิศววิทยา...