ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา...

หลักสูตรสาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรม Fashion show case 2019 โดยอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง...

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 สำนักศิลปวัฒนธรรม มทร.ศรีวิชัย นำโดย นายณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษา...

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 รศ.ดร.สุวัจน์  ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา...

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย...

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา...

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย ประชุมมอบนโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน...

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562  ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ...

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์...
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 กองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้...
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 กองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยอาจารย์จรัญ ธรรมใจ และอาจารย์อภิรพ แก้วมาก...

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร...

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ผศ.วรพงศ์ บุญช่วยแทน ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ศรีวิชัย...

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร...

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมสำหรับน้อง ๆ ในโครงการ RUTS คิด บวก ดี...

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมสำหรับน้อง ๆ ในโครงการ RUTS คิด บวก ดี...

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา...

 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานในพิธีสมโพชองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.สุเทพ...

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์...

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา...

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วม "...

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา...

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา...

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา...

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ร่วมประชุมงานด้านกิจกรรมนักศึกษา 5 มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา...

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 นางวศินี จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย พร้อมคณะ เข้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2562...