ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา...

 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานในพิธีสมโพชองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.สุเทพ...

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์...

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา...

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วม "...

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา...

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา...

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา...

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ร่วมประชุมงานด้านกิจกรรมนักศึกษา 5 มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา...

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 นางวศินี จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย พร้อมคณะ เข้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2562...

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ผศ.กฤษณพงษ์ สังขวาศรี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย อาจารย์ และนักศึกษา...

ระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2561 ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนางวศินี จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย พร้อมคณะ...

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้นำชุมชน...

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร...

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ...

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย มอบหมายให้ นางวศินี จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์...

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เขตเลือกตั้งที่ 1...

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ...

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา...

เมื่อวันที่ 14 พ.ย 2561 ผศ.กฤษณพงค์   สังขวาสี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์...

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า...

ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ผศ.กฤษณพงศ์ สังขวาสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากร...

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร...