ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดโครงการการถ่ายทอดนวัตกรรมและสื่อในการประชาสัมพันธ์...

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563งานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมคณะทำงานเข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี...

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมติว O-net ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ...

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย นำโดยดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์...

ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดกิจกรรมออกบู๊ธประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนอกพื้นที่ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรัง...

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการวิชาการ...

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 งานแนะแนว มทร.ศรีวิชัยลงพื้นที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา...

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ และสมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย...

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 งานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะต่างๆ ร่วมจัดบู๊ธนิทรรศการงานเปิดบ้าน สานฝัน วันแนะแนว...

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 คณะโครงการวิจัยจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรม...

ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.- 2 ธ.ค.2563 สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์บริษัทพิธาน โตโยต้า หาดใหญ่ และ...

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ “เชื่อมโยงการรับเข้าศึกษาต่อกับเครือข่ายเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2564” ณ บางพัฒน์โฮมสเตย์ ตำบลบางเตย...

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563 งานสภามหาวิทยาลัย โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย(Retreat)...

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย(Retreat)...

เมื่อวันที่ 27  พฤศจิกายน 2563 งานสภามหาวิทยาลัย จัดเสวนาเชิงนโยบาย "การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในยุค Disruptive" โดย ศ....

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย...

คณบดี​ วิทย์​-ประมง​ มทร.ศรี​วิชัย​ วข.ตรัง​ พร้อมด้วยอาจารย์​และทีมงาน​ ต้อนรับ​ รัฐมนตรี​ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ​และสิ่งแวดล้อม​...

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดยผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมด้วยอาจารย์...

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการนวัตกรอิเล็คทรอนิกส์พันธุ์ใหม่ เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม...

สพ.ญ.ปิยะฉัตร บัวศรี สัตวแพทย์ประจำสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ...

วศ.อว. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านวิเคราะห์ทดสอบ และผลงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ณ ห้องเฟืองทอง อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ....