ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร...

ส่งมอบเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและสังคมต่อ สู้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา...

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ...

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมวางแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...

วิศวะ มทร.ศรีวิชัย แปรรูปขยะชุมชนผสมเป็นกระถางต้นไม้ซีเมนต์และระดมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ให้กับวัดสามกอง อ.เมือง จ.สงขลา ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี...

ทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทอดผ้าป่าสามัคคี นำโดย คุณสุพิศ...


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช...

วันนี้ (29 ธันวาคม 2563) หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา...

Congratulations

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรมคนเก่ง กับรางวัล Championship Bartender Andaman...

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคาม 2563 นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา เข้าพบปะ ศ.ดร สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เพื่อปรึกษาหารือ...

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 หน่วยบริการทางวิชากาแก่สังคม ขอขอบพระคุณ รองอธิการบดี (ผศ.กฤษณพงศ์ สังขวาสี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์...

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม ขอขอบพระคุณ รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ)...

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ดร.นุชลี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนให้มีความร่วมมือ (MOU)...

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ดร.นุชลี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนให้มีความร่วมมือ (MOU)...

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดโครงการ สนับสนุนการเรียนรู้บริหารธุรกิจ Ecosystem...

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการรายงานความก้าวหน้าระยะ 6...

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ รับขวัญน้องพี่และพิธีถวายตัวเป็นลูกราชมงคล...

กิจกรรมส่งมอบเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี...

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการรายงานความก้าวหน้าระยะ ๖...

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563งานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมคณะทำงานเข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนในระดับ...