ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

มทร. ศรีวิชัย นำโดย นางถนอมศรี เจนวิถีสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร. กันทริน รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี...

เมื่อเร็วๆ นี้ นายรอล์ฟ ชูลเซ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย ให้เกียรติเดินทางเยือน มทร. ศรีวิชัย ตรัง...

   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

พิธีวางศิลาฤกษ์ - คุณสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี...

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มทร. ศรีวิชัย นำโดย อ. ถนอมศรี เจนวิถีสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมวิจัยนานาชาติ (Symposium of...

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานสมโภชและเบิกเนตรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปฏิมาธรรมลักษณ์ราชมงคลศรีวิชัย...

      คณะผู้บริหารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมต้อนรับ นายรอล์ฟ ชูลเซ...

     ชมรมนักศึกษามุสลิม มทร. ศรีวิชัย จัดกิจกรรม ค่ายพัฒนาชนบท...

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร...

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการราชมงคลสานฝันสุ่ชุมชนเดินรอยยิ้ม สร้างอาคารห้องสมุด ที่โรงเรียนวัดโดน ต.ท่าเรือ อ.เมือง...