ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ...

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีสมโภชน์เทียนพรรษาประจำปี 2559 ...

วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี...

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ...

      เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย...

ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมจัดนิทรรศการด้านการศึกษา ภายในงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ สาน สร้าง...

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมงาน "...

ระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 "...

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ศ.กิตติคุณ พีระศักดิ์  จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย  ...

เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2559 คลินิกเทคโนโลยีและหน่วยบริการวิชาการแก่สังคม มทร.ศรีวิชัย จัดสัมมนา เรื่อง "...

     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559  ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร่้อมด้วย อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุรกิจจำนง ดร....

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ มทร.ศรีวิชัย กล่าวต้อนรับ Associate Professor Sr...

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559  รศ. มุกดา สุขสวัสดิ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ตัวแทนมทร.ศรีวิชัยร่วมลงนามความร่วมมือกับ รศ.นพ.สุธรรม...

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และงานรดน้ำดำหัว โดยมี ผศ.รุจา...

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดร้าน OTOP SHOWCASE สาขา...

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมต้อนรับครูอาสาสมัครและนักเรียนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย มูลนิธิพระวิเชียรโมลี (...

ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบายมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559  ...

การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง...

การประกวดการแข่งขันภาพถ่าย ภายในงานนิทรรศการราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2016 ภายใต้หัวข้อ สีสันศรีวิชัยแฟร์ 

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่...

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559...