ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อเร็วๆ นี้ นายรอล์ฟ ชูลเซ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย ให้เกียรติเดินทางเยือน มทร. ศรีวิชัย ตรัง...

   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

พิธีวางศิลาฤกษ์ - คุณสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี...

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มทร. ศรีวิชัย นำโดย อ. ถนอมศรี เจนวิถีสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมวิจัยนานาชาติ (Symposium of...

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานสมโภชและเบิกเนตรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปฏิมาธรรมลักษณ์ราชมงคลศรีวิชัย...

      คณะผู้บริหารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมต้อนรับ นายรอล์ฟ ชูลเซ...

     ชมรมนักศึกษามุสลิม มทร. ศรีวิชัย จัดกิจกรรม ค่ายพัฒนาชนบท...

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร...

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการราชมงคลสานฝันสุ่ชุมชนเดินรอยยิ้ม สร้างอาคารห้องสมุด ที่โรงเรียนวัดโดน ต.ท่าเรือ อ.เมือง...