ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 คณะผู้บริหาร นำโดย ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 รศ.ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ทุ่งใหญ่วิชาการ...

มื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยผคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา...

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการวันครู ครั้งที่ 6...

เมื่อวันที่ 14  มกราคม 2560 ผศ.รุจา  ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมเตรียมอาหารเพื่อส่งให้ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยมีถุงยังชีพ ข้าวสวย...

 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย...

    เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 07.45 น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร...

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย...

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ มูลนิธิพระวิเชียรโมลี (แฉล้ม เขมปญฺโญ)  โดย พระเทพสุธรรมญาณ...

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการประจำ มีผู้สมัครลงเลือกตั้ง...

     วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรม “ชาวราชมงคลศรีวิชัย น้อมถวายความอาลัย แด่พ่อของแผ่นดิน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล...

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม2559 เวลา 15.30น. ผศ.รุจา ทิพย์วารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ "ย้อมผ้าดำ ทำดีเพื่อพ่อ"...

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี พื้นที่สงขลา ณ ห้องโถงสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1...

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมลงนามถวายอาลัย...

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี...

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี...

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ณ...

วันที่ 22 กันยายน 2559 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...