ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คว้าโล่รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด จากการนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม...

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะร่วมงานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย...

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  บุคลากร...

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561ท่านสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ ๒๐๑๘ “...

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย...

    เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และคณะกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย...

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร เดินทางไปยังหมู่บ้านซาไก...

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ นายขจรศักดิ์...

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาชมรมมุสลิม ออกค่ายพัฒนาชนบท...

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย...

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา...

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 สถานีโทรทัศน์ช่อง 3...

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 อ.พิทักษ์ สถิตวรรธนะ...

    เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับโล่เกียรติคุณ รางวัล IPv6...

เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์...