ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานวโรกาสฉายพระรูป ร่วมกับนายกสภาพร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง...

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้การต้อนรับ นายอินทรายุทธ จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการส่วนงานงบประมาณอุดมศึกษา 7...

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20...

เมื่อวันที่ 18 และวันที่ 20 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559...

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...

     28 ก.ค.59 เวลา 15.00 น. อธิการบดีและคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ต้อนรับคณะกรรมการพระวิเชียรโมลี วัดชัยมงคล พระอารามหลวง สงขลา...

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ...

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีสมโภชน์เทียนพรรษาประจำปี 2559 ...

วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี...

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ...

      เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย...

ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมจัดนิทรรศการด้านการศึกษา ภายในงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ สาน สร้าง...

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมงาน "...

ระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 "...

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ศ.กิตติคุณ พีระศักดิ์  จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย  ...

เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2559 คลินิกเทคโนโลยีและหน่วยบริการวิชาการแก่สังคม มทร.ศรีวิชัย จัดสัมมนา เรื่อง "...

     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559  ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร่้อมด้วย อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุรกิจจำนง ดร....

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ มทร.ศรีวิชัย กล่าวต้อนรับ Associate Professor Sr...

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559  รศ. มุกดา สุขสวัสดิ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ตัวแทนมทร.ศรีวิชัยร่วมลงนามความร่วมมือกับ รศ.นพ.สุธรรม...

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และงานรดน้ำดำหัว โดยมี ผศ.รุจา...