ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

แผนที่ / การเดินทาง มทร.ศรีวิชัย สงขลา


ดู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 

การเดินทาง :

 • รถยนต์ : จากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวง ผ่านประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-ตรัง-พัทลุง-สงขลา รวมระยะทาง 950 กม.
 • รถไฟ : การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดบริการเดินรถระหว่าง กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ทุกวัน ทั้งรถด่วน และรถเร็ว ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. 223-7010, 223-7020 หรือที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ โทร. (074) 238005
 • รถโดยสารประจำทาง : มีรถโดยสารประจำทางระหว่าง กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ และกรุงเทพฯ-สงขลาบริการทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง ค่าโดยสารรถปรับอากาศชั้น 1 กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ 428 บาท สอบถามเพิ่มเติมติดต่อขนส่งสายใต้โทร. โทร. (074)434-5557-8,(074)435-5014-5 ส่วนรถโดยสารประจำทางกรุงเทพฯ-สงขลา ค่าโดยสาร 236 บาท รถปรับอากาศชั้นหนึ่ง 425 บาท สอบถามโทร 434-5557-8 หรือที่หาดใหญ่ติดต่อบริษัทขนส่ง จำกัดโทร. (074) 232789 ปิยะทัวร์โทร (074)428972 บริษัทไทยเดินรถ จำกัดโทร.(074)429525 ค่าโดยสารรถปรับอากาศ วีไอพี กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ 625 สอบถามเพิ่มเติม โทร. (074)434-7192, (074)435-1199
 • ทางอากาศ : บริษัท การบินไทย จำกัด มีบริการเครื่องบินโดยสารระหว่าง กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 280-0060 หรือหาดใหญ่ โทร. (074) 230445-6 , 233433
 • การคมนาคมภายในตัวจังหวัด : สามารถเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆในภาคใต้ โดยขึ้นรถที่สถานีเดินรถ อำเภอหาดใหญ่ บริษัท โพธิ์ทอง ขนส่ง จำกัด โทร.311126 (เดินรถระหว่างสงขลา-หาดใหญ่)บริษัท ระโนด ขนส่ง โทร.311523 (เดินรถระหว่างสงขลา-นครศรีธรรมราช)
 • ระยะทางจากตัวเมืองไปอำเภอต่างๆ
  • อำเภอระโนด  73 กม. ; อำเภอนาหม่อม  34 กม. ; อำเภอกระแสสินธุ์ 74 กม. ; อำเภอจะนะ  37 กม. ;
  • อำเภอสทิงพระ  36 กม. อำเภอเทพา  73 กม. ; อำเภอสิงหนคร  26 กม. ; อำเภอนาทวี  52 กม. ;
  • อำเภอควนเนียง  72 กม. ; อำเภอสะบ้าย้อย  104 กม. อำเภอรัตนภูมิ  60 กม. ; อำเภอสะเดา  70 กม. ; 
  • อำเภอบางกล่ำ  46 กม. ; กิ่งอำเภอคลองหอยโข่ง  43 กม. อำเภอหาดใหญ่  26 กม.

  
แผนที่การเดินทาง สงขลา