โลโก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

-A A +A

คณะสัตวแพทยศาสตร์

เว็บไซต์ : http://vet.rmutsv.ac.th/
เบอร์โทรติดต่อ : โทร 075-489611(สำนักงานคณบดี) 075489614 (สำนักงานวิชาการ) โทรสาร 075-489611